Meny Stäng

BulkTEAM, som verkar i Sverige, ägs nu till fullo av Powder-Trans. BulkTEAM var tidigare samägt av AkkaFRAKT och Powder-Trans, men i februari 2019 köpte Powder-Trans samtliga aktier i bolaget. Powder-Trans vd Fredrik Blomqvist är nöjd med beslutet. Han summerar att Powder-Trans nu bättre kan tillgodose den svenska marknaden och dess behov. Dessutom kan många interna funktioner nu skötas effektivare och smidigare.